KERVAN FM CANLI YAYIN
Şuan KERVAN FM'de

MÜZİK

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
05:30   HATM-İ ŞERİF
06:30   ESMA-ÜL HÜSNA
07:00   TARİHTE BUGÜN
07:30   HAYIRLI SABAHLAR(CANLI)
08:00   HAYIRLI SABAHLAR(CANLI)
09:00   KUR'AN-I KERİM MEALİ
09:30   GAZİANTEP BASINI
10:00   İSTEK KERVANI(CANLI)
12:00   KUR'AN İKLİMİ
12:30   MÜZİK
13:00   GÜNÜN İÇİNDEN(CANLI)
13:30   GÜNÜN İÇİNDEN(CANLI)
14:00   GÜNÜN İÇİNDEN(CANLI)
14:30   AYDINLIĞA DOĞRU
15:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
15:30   MÜZİK
16:00   AKŞAM İSTEKLERİ(CANLI)
18:30   ANA HABER(CANLI)
19:00   ANA HABER(CANLI)
20:00   TARİHTE BUGÜN
19:30   MÜZİK
21:00   MÜZİK
22:00   KÖYLÜNÜN SESİ
22:30   MÜZİK
23:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
23:30   MÜZİK
00:00   KUR'AN-I KERİM MEALİ(YARIM CÜZLÜ)
01:00   GECEYE UYGUN İLAHİ-EZGİ-ŞİİR
Multimedya
Kuran Dinle
İnternetin Zararları
Ayet-i Kerime

Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar. (En’âm - 51)

Hadis-i Şerif

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız" derler. [Tirmizi, Zühd 61]

ANKET
 RADYOMUZU NASIL DİNLEMEYE BAŞLADINIZ 
 ARKADAŞ TAVSİYESİ İLE
 İNTERNETTEN
 FREKANS KARIŞTIRIRKEN
 AFİŞ VE REKLAMLARDAN
 DİĞER
Diğer Anketler
Gaziantep Hava Durumu
GAZIANTEP
Tarikat ve cemaat düşmanlığı

Tarikat ve cemaatlerin kusurları yok mudur? Vardır.

Her şeyden önce İslam tarihinin bir Adiyy b. Misafir ve Bektaşîlik vakaları vardır. Adiyy bin Misafir, Şeyh Abdulkadir-i Geylanî'nin dostu ve katı bir Hambelî zahidiydi. Yaşadığı problemler onu Şengal Dağları'na getirdi. Orada etrafında toplanan zahidlerin arasına Zerdüştlüğün/Mecusilîğin farklı kollarından kişiler karıştı, yapının gizemi, Adiyy'nin güzel hizmetlerini saklarken o art niyetli kişileri de sakladı, kontrol edilemeyen bu yapı Şeytanı kutsayan Yezidîlik gibi bir din ortaya çıkardı.

Bektaşîlik, Osmanlı'nın gazilik üzerine bina edilmiş Avrupa fetihlerinin enerjisini üreten bir kurumdu. Kurum, o kadar iş görmüştü ki Osmanlı, devşirme çocukların Müslümanlaştırılıp yeniçeri olarak yetiştirilme işini de kısmen ona vermiştir. Ancak araya karışan ve İslam öncesi inançlardan izler taşıyan kişiler, içki içmeyi günah saymayan, namaz kılmayı hafife alan bir yapının ortaya çıkmasına yol açtılar.

Bektaşîliğin bu yapısı, Balkanlarda İslam'ın yayılması konusunda üzerinde durulması gereken engeller oluşturmuştur. Bektaşîlik, İslam'ın Balkanlardaki en kalabalık kitlesini oluşturan Arnavutların Sosyalistleşmesinde önemli bir rol oynadığı gibi Türkiye'de de Sosyalizm için kitlesel bir zemin teşkil etti.

Ama galiba tahrif edilmiş Bektaşîliğin en büyük mahsuru, Osmanlı'nın İslam ölçüleri içerisinde kendi modernini üretmesini engellemekte kendini göstermiştir. Zira Bektaşîlik, yeniçeri bağlamında Osmanlı'nın ihyasını engellerken aynı zamanda günün gerçekliğine uygun İslamî çözümler yerine Batıcı çözümler öneren kişilerin de yetişmesinde pay sahibidir.

Bu iki tecrübe, bizim bu hususları konuşurken dikkatli olmamız için yeterli olmalıdır.

Ne var ki tarikat ve cemaat eleştirisini düşmanlık boyutuna vardıranların sorunu İslam'ı bu mahsurlardan korumak değildir.

19. yüzyılda Hindistan'dan Batı Afrika'ya kadar Batı istilasının uğradığı her yerde istilaya karşı savaş şu veya bu tarikat tarafından verilmiştir.

Batı, buna karşı üç tarz mücadele geliştirmiştir: İngiliz, Fransız ve Sovyet tarzları.

İngiliz tarzı, soruna İslam içinde çözüm bulma üzerine gelişmiştir. İngilizler, istilaya karşı cihadı ön gören sahih yaklaşımdan rahatsız olmuşlardır. Ona karşı cihadı ön görmeyen bir İslam anlayışını desteklemeye çalışmışlardır. Ancak İngilizlerin bu sahadaki asıl faaliyeti bu değildir. İngilizler, istilaya karşı etkisiz, Müslümanları ise bölmede etkin bir renklilik oluşturmayı en büyük strateji edinmişlerdir. Bu, aslında İslam'a karşı henüz iyi tetkik edilmeyen post-modern mücadelenin de esaslarını oluşturmuştur. İngilizler, post-modern anlayışla bizim “sahih İslam” olarak gördüğümüz fikirleri dahi eğer Müslümanlar arasında bölünmeye yol açıp istila karşıtı mücadeleye zarar verecekse desteklemekten geri durmamışlardır. Bununla İslam dünyasında Haçlı Seferlerinden önce Bizans karşıtı Ortodoksluğuyla Müslümanların yaşadığı çokbaşlılık ve esasa sadık kalma adına ayrı durmayı kutsama tarihsel tecrübesi üzerine bina etmişlerdir.  

İngilizler için esas olan, istila karşısında toplum zeminine inebilen bir yapının olmamasıdır. İngilizler, karşılarında toplum zeminine inebilen güç olarak tarikatları bulunca tarikatları yıpratacak, ortadan kaldıracak her tür fikri, eylemi desteklemişlerdir. Bunun için tarikatların bidatlere sapmış olmasından ya da şeyhin kişisel çıkarına alet edilmesinden de genişçe istifade etmişlerdir. Onlar için önemli olan ürettikleri fikrin İslam'a uygun olup olmaması değil, istila karşıtı mücadeleyi zayıflatmasıdır. 

Fransız tipi İslam'la mücadelenin esasını ilk dönemde laik milliyetçilik oluşturmuştur. Bu mücadele tarzı, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra sosyalizmle sentezlenmiş, ulusalcı sosyalizme evirilmiştir. Daha çok Yahudi teorisyenler tarafından üretilen Fransız tipi mücadele, ulusalcı sosyalizme birlikte İslamî yapılara karşı yasakçı, işkenceci bir zihniyet üretmiştir.

Hiçbir özgünlüğü olmayan İslam'a karşı Sovyet tipi mücadele yasaklama, işkence, hapis ve katil üzerine kurulmuş; zamanla Fransız tipi mücadele ile bütünleşmiştir.

Bu mücadele tarzları, İslam'ın yayılmasına karşı aciz kalmışlarsa da İslam dünyasında hâlâ kimi noktalarda farklı şekillerde varlıklarını sürdürüyorlar, kimi zaman sinerken kimi zaman seslerini daha çok duyurabiliyorlar.  

ABD, 11 Eylül olayından sonra bu mücadele tarzlarının tümünü sentezleyerek İslam'a karşı bir mücadele tarzı geliştirmek için uğraş vermekte ve bu tarzı dünyaya dayatmaktadır. ABD'nin en çok üzerinde durduğu yöntem ise Graham Fuller'in hiçbir İslamî hareketin baş edemediğini belirttiği dezenformasyondur. İslamî hareketler her tür sıkıntıya dayandılar ama dezenformasyonun yıpratıcı etkisinden kendilerini uzaklaştıramadılar.

İngilizlerin kendileri ile en çok mücadele eden hareketlerin aslında İngilizler tarafından kurulduğuna dair yaydığı haberler, İslamî hareketlerin en büyü handikabını oluşturabilmiştir. Ulusalcı sosyalist yapılar, bu haberlerle halkı aldatmışlar ve İslamî hareketleri istila karşıtı mücadelesinden uzaklaştırmışlardır. Neticede kazanan istilacı güçler olmuştur.

İslam dünyasında ortaya çıkan bazı sapmaların bir kısmı insan tabiatının bir karşılığı iken bir kısmı da İslam'a karşı verilen mücadeleyi kolaylaştırmak için üretilmektedir.

Tarihin hiçbir aşamasında dansöz oynatan birine “Hoca” denmemiştir. Bu, İslam'la alay etmektir. Trump, ne kadar Marksist ise bu tür tipler o kadar Hocadır, tarikattır, cemaattir. Bu, herkesin kavrayabileceği kadar basittir.

Ne var ki ABD, son dönemde sosyalist kesimleri kendi kültür kanadı gibi kullanmakta, buna İngilizlerin İslam dünyasındaki üretimlerini de katmakta ve İslam'a karşı mücadele için onlardan istifade etmektedir. İşlerini kolaylaştırmak için de onlar için üretimler yapmakta, bu üretimleri medya ve sosyal medya üzerinden önce kamuya duyurmakta, onların İslam'la anılmasını sağlamakta, ardından onlar üzerinden İslam'ı vurmaktadır. Halk pazarlarına bomba koyanlar üzerinden İslam'ı yıpratmakta başarılı olmayanlar ekranlara kadın koyarak başarılı olmaya çalışmışlardır.

Bunlara bakarak tarikat ve cemaat eleştirisi yapmak en hafif şekilde oyuna gelmektir. Zira yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de mü'minlere yönelik hitabını hep cemaat vav'ı ile yapmıştır, tek mü'mini asla muhatap almamıştır. Cemaatsiz bir İslam'ın tam bir İslam olması da İslam'ın cemaatsiz ayakta kalması da mümkün değildir.

Siyasi anlamda ise cemaatler, ilk günden bu yana İslam'ın bir tür siyasi partileridir ve İslam tarihinde hep var olmuşlardır. İslam, Katoliklik değildir, her şeyin tek renk hâlinde göründüğü bir toplum yapısı ön görmez.

Tarikatlar ise özellikle Müslümanların aşırı zenginleştiği dönemlerde zühdü cemaatsel bir etkinliğe dönüştürerek İslam dünyasını sapmalardan korumuşlardır.

Türkiye'nin zenginleştiği bir ortamda cemaat, tarikat düşmanlığı Türkiye'nin zenginleşmesini engellemeye dönük adımlar yönünde değerlendirmek gerekir. Zira bu zenginleşme zühdle desteklenmezse israfa ve tasarlanan büyük geleceğin kararmasına yol açar.

İslam'dan yana olup tarikat ve cemaat düşmanlığını iş haline getirmek, ben eğitimden yanayım deyip okulların açılmasına karşı olmak gibi bir şeydir.

Bazı entelektüellerin tarikat ve cemaat eleştirisi yapmalarına tahammül edilebilir hatta bu gereklidir de. Ama bunun örgütlü hâlde yapılması ve ABD'nin İslam'la mücadelesi bağlamında sergilenmesi bu ülkenin iyiliğine değildir.

İkisi arasındaki fark, tefrik edilmelidir.  

Görüş ve Önerileriniz için... 

169 kere okundu.
Diğer Makaleler