KERVAN FM CANLI YAYIN
Şuan KERVAN FM'de

EZAN VE DUA

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
05:30   HATM-İ ŞERİF
06:30   ESMA-ÜL HÜSNA
07:00   TARİHTE BUGÜN
07:30   HAYIRLI SABAHLAR(CANLI)
08:00   HAYIRLI SABAHLAR(CANLI)
09:00   KUR'AN-I KERİM MEALİ
09:30   GAZİANTEP BASINI
10:00   İSTEK KERVANI(CANLI)
12:00   CEMAL ÇINAR HOCA SOHBET
12:30   MÜZİK
13:00   GÜNÜN İÇİNDEN(CANLI)
13:30   GÜNÜN İÇİNDEN(CANLI)
14:00   GÜNÜN İÇİNDEN(CANLI)
14:30   AYDINLIĞA DOĞRU
15:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
15:30   MÜZİK
16:00   AKŞAM İSTEKLERİ(CANLI)
18:30   ANA HABER(CANLI)
19:00   ANA HABER(CANLI)
19:30   MÜZİK
20:00   TARİHTE BUGÜN
21:00   MÜZİK
22:00   PSİKOLOJİ VE İNSAN
22:30   MÜZİK
23:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
23:30   MÜZİK
00:00   KUR'AN-I KERİM MEALİ(YARIM CÜZLÜ)
01:00   GECEYE UYGUN İLAHİ-EZGİ-ŞİİR
Multimedya
Kuran Dinle
İnternetin Zararları
Ayet-i Kerime

Hatırla ki İbrahim şöyle demişti: "Rabbim! Bu şehri (Mekke'yi) emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!" (İbrahim - 35)

Hadis-i Şerif

“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

[(Buhârî, Îmân, 28, Savm, 6; Müslim, Sıyâm, 203)]

ANKET
 RADYOMUZU NASIL DİNLEMEYE BAŞLADINIZ 
 ARKADAŞ TAVSİYESİ İLE
 İNTERNETTEN
 FREKANS KARIŞTIRIRKEN
 AFİŞ VE REKLAMLARDAN
 DİĞER
Diğer Anketler
Gaziantep Hava Durumu
GAZIANTEP
BİR EMR-İ İLAHİDİR TESETTÜR

BİR EMR-İ İLAHİDİR TESETTÜR 

 

 

Allah (cc)’ın istediği ölçülere uygun olarak, edebi, hayâyı ve toplumsal âhlak kültürünü koruyacak şekilde giyinmeyi talep eden bir emr-i ilahidir tesettür… Ana olma gibi yüce bir makamın temsilcisi olan kadının onuru, iffeti, kem gözlerden koruyan zırhı, namusuna halel getirmediğinin tüm dünyaya ilanıdır tesettür… Allah (cc)’ın emrini her şeyin üzerinde tutmanın, Hz. Peygamber aleyhi's-salatu ve's-selamın yoluna sadakatin, dine bağlılığın bir ispatı ve aynı zamanda izzet ve şerefle yaşayıp herkes tarafından saygı görmenin ve her türlü tecavüzden korunmanın aracıdır tesettür…

Tesettür, diğer farzları gibi İslam’ın temel değerlerinden biri ve İslam kadınının nasıl olması gerektiğini gösteren bir sembolüdür… Aynı zamanda tesettür, uğruna savaşacak kadar değer verdiği ve vazgeçilmez gördüğü bir şiarıdır dinimizin… Medine’de bir Yahudi’nin, dükkânına gelen Müslüman bir kadının örtüsünü açması, Hz. Resulullah aleyhi's-salatu ve's-selam’ın savaş ilanı için bir sebep olmuştur. Aynı şekilde Anadolu’nun güneyini işgal eden Fransız askerlerinin Maraş’ta bir Müslüman kadının peçesini açmaya çalışması, Sütçü İmam önderliğinde bir direnişin başlamasını tetiklemiştir. Yani tesettür, Müslümanlar için bir şeref, bir onur, bir haysiyet olarak görülmüştür dinimizce… Fıtrat dini olan yüce İslam’ın hedefinde, tertemiz bir toplum kurmak vardır çünkü… İslam’ın hedeflediği tertemiz toplum, Allah (cc)’ın insana verdiği fıtri eğilimlerin, yine O’nun gösterdiği ilkelerle bir disiplin altına alınmasıyla sağlanabilir ancak. Bu ilkelerin en önemlilerinden ve İslami kimliği oluşturan en mühim prensiplerinin başında da tesettür gelmektedir hiç şüphesiz…

Bir toplum tesettürüne sahip çıktığı müddetçe, orada edepsizlik, âhlaksızlık, terbiyesizlik, hayâsızlık, fuhşiyat, gayri meşru ilişkiler gibi hastalıkların zemin bulması zor olduğu gibi, o toplumun dine bağlılığında, İslam’ı sahiplenmesinde, sünnete tabi oluşunda da kırılmalar olmaz kolayca… Bu açıdan tesettür, bir toplumun İslam’a bağlı olup olmadığını anlamak için belirleyici bir unsur olmuştur daima… Eğer toplumda tesettür yaygın ise, orada İslam sancağı nazlı nazlı dalgalanıyor gibidir ve bir toplumda tesettür yaygın ise, orada mamur ve muhkemdir İslam kalesi… Tüm bunlardan dolayı Müslüman bayanın çarşafı ve başörtüsü, bir diken olup batmaktadır İslam düşmanlarının gözüne… Tesettür, İslam ile o denli özdeş olmuştur ki, İslam toplumunu bozmak isteyenler, ilk saldırıyı İslam kadınının örtüsüne yapmışlardır her zaman… bu nedenle İslam kadını, farkında olmalıdır taşıdığı misyonun…

Bu misyon, Hz. Hacer’in fedakârlığını, Hz. Asiye’nin iman ve sadakatini, Hz. Meryem’in iffetini, Hz. Hatice’nin şefkatini, Hz. Fatıma’nın zühdünü, Hz. Aişe’nin ilmini yeni bir ruhla vermektir İslam toplumuna… Bu misyon, taşıdığı tesettür ile Peygamberi davayı sahiplendiğini ve bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadığını ilan etmektir dost-düşman herkese… Bu misyon, şeytan ve dostlarının kadını özgürleştirmek adı altında yaydıkları çıplaklık kültürüne duçar olup en önemli ziyneti olan edep ve hayâsını kaybeden zavallı kadınları, yeniden büründürmektir iffet ve takva elbisesine…

Her tesettürlü İslam kadını, kendi şahsında İslam’ı temsil etmektedir ve İslam’ın ne denli uygulandığı, onun tesettürüyle ilan edilmektedir bir toplumda… Tesettürün bu belirleyici gücü nedeniyle, İslam kadını kendisiyle gurur duymalı, taşıdığı misyona halel getirecek bir davranış içine girmemeli, bir sancaktar gibi tesettürünü gururla taşımalıdır gittiği her yerde…

Tesettür, kalbi temizlemek, ahlaklı görünmek, çevresine namuslu olduğu izlenimini vermek için değildir sadece… Yüce Allah (cc)’ın Kitab-ı Kerim’inde farz kıldığı bir emr-i ilahi olduğu için bürünmelidir İslam kadını tesettüre… Allah (cc)’ın emrine uyarak tesettüre bürünen her kadın, tesettürüyle çevresine edep, hayâ, namus ve âhlak timsali olduğunun izlenimini kendiliğinden veriyor zaten… Yani tesettürle, Allah (cc)’ın bu önemli emri uygulanırken, aynı zamanda kadınlarımız kötü niyetli erkeklerin kem gözlerinden ve kötü bakışlarından korunmuş olmaktadır kendiliğinden.

Bir kadın kendisine ne kadar güvenirse güvensin, kendisinden ne kadar emin olursa olsun, eğer yeterli bir tesettüre bürünmemişse, kendisini görecek erkeklerin kötü bakışlarından emin olamaz… Gazetelerin üçünce sayfa haberlerini süsleyen, kadına cinsel içerikli saldırı ve tecavüzlerin çoğu, kendini pazar malı gibi süsleyerek erkeklerin şehevi bakışlarını celbeden, tesettür mahrumu kadınların başlarına gelmektedir… Kötü niyetli insanların dahi tesettürlü kadınlara saygı duyduğu ve onlara ilişmediği, gözleriyle ve dilleriyle rahatsız etmediği yapılan araştırmalarla ispatlanmıştır artık. Bu araştırmalar dahi, Allah (cc)’ın emrini yerine getiren kadının nasıl manevi bir zırh ve koruma altında olduğunun ispatıdır tek başına…

Günümüzde şeytan ve dostlarının yaydıkları şeytani düşüncelerin bir neticesi olarak, kadını tesettüründen arındırma yolunu seçmişlerdir toplumu ifsad etmek için şeytan ve dostları, kadını soyarak reklam aracı ederken, zavallı kadınlar özgürleştiklerini sanmaktadırlar ne yazık ki… Onlar özgür kılındıklarını sanıyorken, bir anda kendilerini sarhoş sofralarına meze olarak bulmakta, geçici bir şöhret için her türlü tecavüzün içine yuvarlanmakta, kazandıkları paraları da süs, makyaj ve estetik ameliyatlarına vererek kandırmaktadırlar kendilerini… Ve bu özgür kadınlar, acınası bir halde olduklarını, etraflarındaki şaşaa ve göz kamaştırıcı sahte rüyadan uyandıklarında anlarlar ancak…

İslam ise, kadına nadide bir mücevher gibi korunma yollarını göstererek, her türlü kötü düşünce ve bakıştan koruyup muhafaza etmiştir şahsiyetini… Yaratılış gayesi olan annelik makamının temiz ve pak bir şekilde kalmasını sağlamış, onu alınıp satılan bir eşya veya sadece şehevi arzuları tatmin eden bir araç konumundan kurtarıp ulvi makamlara çıkarmıştır tesettür farizasıyla…

Sadece insanlara değil, tabiatın canlı ve cansız mahlûklarına da şamildir örtü ve tesettür… Yüce Rabbimiz, kâinatı dahi rahmetinin bir parçası olan örtüyle korumakta, dünyayı ozon tabakası ve atmosferle çepeçevre kuşatıp güneşin zararlı ışınlarından ve meteorlardan korumaktadır örneğin… Bir portakalı, bir cevizi, bir ağacı düşünün ki, bunları dahi bir kabukla kaplamış, içlerindeki kaliteyi bunların örtüleriyle korumuştur mesela… Mesela bir elma, kabuğuyla aylarca sapasağlam dururken, hemen solmaya, çürümeye başlar üzerindeki kabuğunu soyduğunuzda…

Bu birkaç örnekle örtünün faziletini ve taşıdığı değeri, tabiatın şuursuz varlıklarında dahi görebiliyorken, peki nasıl olur da insan denilen eşrefi mahlûkat, örtüsünü üzerinden atmakta, Allah (cc)’ın örtü emrine muhalefet etmekte, adeta kâinatın kanunlarına meydan okuyarak soyunmakta, açılıp saçılmaktadır? Bütün bir kâinat, örtünün örtü sahibini her türlü tehlikeden koruduğunu göstermektedir ve Rabbimiz bunun içindir ki şöyle ferman etmiştir:

“Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve Müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden (cilbablarından) üstlerine giymelerini söyle, onların (özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah (cc), çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”(Ahzab: 59)

Fitnenin evlerimizin içine kadar sirayet ettiği bu zamanda, tüm Müslüman kadınların gerektiği şekilde tesettürlerine sahip çıkmaları dua, dilek ve temennisiyle…

 

Nasit Tutar (inzar Dergisi 84. Sayı)

 2716 kere okundu.
Diğer Makaleler