KERVAN FM CANLI YAYIN
Şuan KERVAN FM'de

TARİHTE BUGÜN

Dinliyorsunuz

BUGÜN YAYIN AKIŞI
SAAT   PROGRAM
05:30   HATM-İ ŞERİF
06:30   ESMA-ÜL HÜSNA
07:00   TARİHTE BUGÜN
07:30   HAYIRLI SABAHLAR(CANLI)
08:00   HAYIRLI SABAHLAR(CANLI)
09:00   KUR'AN-I KERİM MEALİ
09:30   GAZİANTEP BASINI
10:00   İSTEK KERVANI(CANLI)
12:00   CEMAL ÇINAR HOCA SOHBET
12:30   MÜZİK
13:00   GÜNÜN İÇİNDEN(CANLI)
13:30   GÜNÜN İÇİNDEN(CANLI)
14:00   GÜNÜN İÇİNDEN(CANLI)
14:30   AYDINLIĞA DOĞRU
15:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
15:30   MÜZİK
16:00   AKŞAM İSTEKLERİ(CANLI)
18:30   ANA HABER(CANLI)
19:00   ANA HABER(CANLI)
19:30   MÜZİK
20:00   TARİHTE BUGÜN
21:00   MÜZİK
22:00   PSİKOLOJİ VE İNSAN
22:30   MÜZİK
23:00   MANŞET HABER-SESLİ MAKALE
23:30   MÜZİK
00:00   KUR'AN-I KERİM MEALİ(YARIM CÜZLÜ)
01:00   GECEYE UYGUN İLAHİ-EZGİ-ŞİİR
Multimedya
Kuran Dinle
İnternetin Zararları
Ayet-i Kerime

"Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir." (Bakara - 45)

Hadis-i Şerif

"Ey Ömer, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki; sen beni nefsinden de daha fazla sevmedikçe gerçek iman etmiş olamazsýn." [Buhari]

ANKET
 RADYOMUZU NASIL DİNLEMEYE BAŞLADINIZ 
 ARKADAŞ TAVSİYESİ İLE
 İNTERNETTEN
 FREKANS KARIŞTIRIRKEN
 AFİŞ VE REKLAMLARDAN
 DİĞER
Diğer Anketler
Gaziantep Hava Durumu
GAZIANTEP
Meftundur Üç Aylara Gönül

“ Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” ( Tevbe Süresi: 36)

Bir bahar cümbüşünde rengârenk çiçeklerin kokusuyla bir hoş olur, hicranlı yürekler…

Zaman akar, devran döner, gün tüm yorgunluğunu geceye devreder. Taze ve aydın bir sabahla güneş, göz kırpar cemre hasretli gönüllere…

Duygu, düşünce ve amel mevsimimiz güz rüzgârının sertliğiyle kış zemherisini yaşamıştır. Dokuz ay boyunca donuklaşmıştır, his ve fikirler… Gaflet, dünyaya dalmışlık, kalbi hastalıklar, ibadi yönde gevşeklik kurutmuştur merhamet, şefkat, i’sar ve diğerkâmlığımızı… Zikir, ilim ve takvaya müştak kalpler kor kor yanmaktadır.

Eyyamullah( Allah’ın günleri), bir fırsat olur dem dem İlahi razılığa aday olanlara… Eşref saati, yakınlaşma vakti, kabul anı serpilir nice gün ve aylara… Arayış, talep ve alış-veriş pazarı kurulur mana ikliminde… Allah’ın dergâhından merhamet, mağfiret ve bağışlar şarıl şarıl sunulur iman erlerine…

Diriliş, yeşerme, dal budak salıp meyveye durma vakti olur üç aylar… Recep, Şaban, Ramazan pay edilmiştir hüsün, güzellik, mükemmellik ve teslimiyete… Hayırlı ameller, ihlâslı davranışlar, sevaplı işler bu aylarla kulluğa ışık olur. Recep mahsulün ekim, Şaban mahsulün bakım, Ramazan ise mahsulün devşirme ayıdır. Recep ayı, bizi Ramazan’a ulaştırır. Recep, Allah’ın ayıdır. Cemre misali düşer insani tabiatımızın sertliğine.

İlk cemre, ısıtır manevi atmosferimizi. İdrak göğümüz, bilinç semamız ve kabul boşluğumuz İlahi aşkla dolup taşar Recep ayında.

İkinci cemre, akar yüreğimize, gönlümüze. Coşturur imani duyuşumuzu. İbadetler halvet olur bizlere. Zikir, namaz, dua diriltir ölgün kalplerimizi.

Recep, Receb’ül esabb’tır. Kulların amel defterleri bir kap misali boşalmıştır. Recep ayı çağırır imanlı yürekleri.

“Ey muhtaçlığı tüm hücreleriyle hisseden müminler! Gelin, koşun! İlahi rahmet sizi bekler. Sevaplar sizi çağırır. Kalp kabınız rahmet, ihsan, ikram ve lütuflarla dolacak Recep’le. Allah’ın ayı dedi ya, kutlu nebi(s.a.v) bu ay için. Hem nehirlerin dağlar ve vadiler aşarak şaldır şuldur döküldüğü çağlayanlar da ‘ münsab’tır. Receb’ül esabb ve suların çağıl çağıl deryaya döküldüğü yer münsab. Aynı kaynaktan beslenir esabb ve münsab.

O halde ey oruç zevkiyle ibadet sevdasına tutulan müminler!

Dökülsün cisil cisil gönlümüze Recep ayının nuraniyeti.

Dökülsün şırıl şırıl evimize Recep ayının bereket ve rahmeti.

Dökülsün sağanak sağanak sokak, mahalle, köy, şehir ve toplumumuza Recep ayının ihsan, ikram, lütuf ve sevapları…

Oruçla bezensin, gönlümüz!

Oruçla kuvvetlensin, imanımız!

Oruçla birleşsin, yüreklerimiz!

Oruçla sağlamlaşsın, saflarımız!

Oruçla boyansın, kardeşliğimiz!

Oruçla meyveye dursun mazlum, mağdur, muhtaçlar için infak ve yardımlaşmalarımız…”

Üçüncü cemre, yumuşatır insani tabiatımızı. Hamuru toprak olan bizler üç ayların rahmet sağanağıyla nisan bereketi yaşarız. İyilik, hasenat, doğruluk, dürüstlük, âlicenaplık, cömertlik, ilim arzusu, Allah’ı tesbih ve zikir, kulluğun miracı namaz, en sevimli koku oruçluluk hali, istikamet yolunda sebat, dayanışma ve yardımlaşmaya muhtaç kardeşler uğruna fedakârlık, Allah yolunda harcama, infak ve sadakalar… Amel bahçemiz, gayret tarlamız neşvü nema bulup semere verir.

Bir fırsattır yeniden Recep ayı. Hazırlar bizi Şaban ve ayların sultanı Ramazan’a.

Ey Muhammed(s.a.v)! Şevkle beklerdin üç ayları. Artsın bekleyiş şevkimiz seninle ey canlar cananı efendimiz! Recep ayında oruçlu günlerin daha ziyadeleşirdi. Öğretirdin bizlere Recep ayındaki muazzam ve muhteşem sevapların varlığını.

Geceler, mübarek geceler…  Karanlıkları yarıp nurlu secdelerle Allah’a götüren geceler… Kandil misali çıra tutar, mübarek geceler zorlu yolumuza… Kalpler katılaşmış, yürekler daralmış, geceleri karartmıştır, vicdani karanlığımız… Unutmuşuzdur, karanlığımızı nurlandıran cevheri… Gecelerimiz, teheccüde kalkmaktan uzaktır… İşte böylesi anlarda mübarek geceler, imdat olur tutar elimizden. İlahi dergâha, secdeye, teheccüde, gönlün itminanı zikre götürür.

Recep ayının ilk Cuma gecesi vuslat olur, hasretlerimize… İlk Cuma Regaip’tir, ulaşırız onunla Rabbimizin engin affına…

Regaip, Recep ayının eşiğidir. Sevap hanemizin takva, zikir, ilim ve teslimiyet grafiğini yükselten Recep’e hayran bırakır bizi Regaip… Öyle bir gecedir ki, bu gece… Recep’in ilk Cuma gecesi olarak, günlerin hayırlısı Cumanın kıymetini katmerleştirir. Mümine rağbet olur, bu gece öteler ötesinden. Regaip’le müminin Allah(c.c)’a rağbet, hasret, arzusu çoğalır; O’ndan talebi kulluk acziyeti ve ihlâs yakarışıyla kabul görür.

Regaip, Allah’tan istemek; teslimiyet ve kullukla O’na meyletmektir. Melekler, bu geceye Regaip demişlerdir. Bu gece, bizi davet eder güzelliklere… Regaip gecesi bir kıymettir, ertesi eşref saatinin cuması… Allah’ın ayı recepte bir ikram ve lütuf sunumudur Regaip gecesi… Anlamlanır Allah için amellerimiz ve işlerimiz bu gece… o halde nasıl anlamlandırabiliriz Regaip gecesini… Sıralayalım o halde mübarek gecenin cevherlerini:

- Bu geceye hürmet edilmeli; affedilir, bu geceye hürmet edenler Allah katında.

- Bu gece dualar, huşu ve tazarru ile olmalı; kabul olur dualar, kıymetli olur kul âcizane ısrarıyla.

- Bu gece nafile namaz kılınır vecd haliyle. Namaz, miraç olur, yükseltir İlahi dergâha.

- Bu gece kuran-ı Kerim ziyadesiyle okunur; Kuran nurdur, zülumatları aydınlığa çeviren.

- Bu gece zikir, tesbih, salâvat gönül ezgisiyle coşturur aşk ehlini. Zikir, tesbih, salâvat gecemizin ziyneti olup süsler ve paklar kalplerimizi…

- Bu gecenin evveli/gündüzü( Perşembe) oruçla geçirilir. Oruç şefaatçi olur, Regaip gecesindeki ibadetlerimizin kabulüne.

- Bu gecenin evvelinde sıla-i rahim yapılır, sadaka verilir. Sıla-i rahim ve sadaka, kalkan olur cehennem ateşine.

- Regaip gecesi, iki Cuma sevabı taşır. Giderilir kin, öfke, hased… Merhem olur, mübarek gece kalbi marazlarımıza.

Mübarek gecelere bizi meftun eder, Regaip. Allah için olayı, Allah’a yönelmeyi, Allah’tan istemeyi öğretir. İbadeti beden/ takvayı elbise kılar bize, özümüze ve ömrümüze.

Son söz, güzel söz, özlü söz Hadis-i şeriflerden bir demetle anlayalım bir daha Recep’imizi… Allah’ın ayı olan Recep’teki Regaip’imizi:

“ Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” ( Keşfu’l Hafi, 1/423)

“ ( Enes Bin Malik’ten, Recep ayı girdiğinde Hz. Muhammed-s.a.v- şöyle derdi:) Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” ( Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/259)

“ Kim Recep ayında takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip: ‘Ya Rabbi, ona mağfiret et!’ derler.” ( Ebu Muhammed)

“ Muhakkak zaman, Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü Haram aylardır. Ve üçü art arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemaziyel-ahirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin Recep ayıdır.” ( Buhari, Tefsir, Süre, 8-9)

“ Recep’in ilk Cuma( Regaip) gecesini ihya edene Allah(c.c), kabir azabı yapmaz. O kişinin dualarını kabul eder; ancak yedi kişi hariç: Faizci, Müslümanları hor/hakir gören, ana/babaya eziyet eden, Müslüman kocaya serkeşlik eden kadın, çalgıcı, livata ve zina yapan, beş vakit namaz kılmayan.” ( Saadet-i Ebediye)

“ Şu beş gecede yapılan dua çevrilmez: Regaip gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramlarının gecesi.” ( İbn-i Asakir)

İbrahim Dağılma (Hürseda Haber)


3110 kere okundu.
Diğer Makaleler